ModeLinksUIDGIDSizeModifiedName
-rw-rw-r--1510210Tue, 02 Feb 2021 01:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-devel.egi.cro-ngi.hr-se1.hep.ipm.ir-2811-12074
drwxrwxr-x15102284Mon, 07 Dec 2020 17:15:44 GMTnagios-argo-mon-devel.egi.cro-ngi.hr
drwxrwxr-x1510257Tue, 02 Feb 2021 15:40:41 GMTnagios-argo-mon-old.egi.cro-ngi.hr
drwxrwxr-x1510277Mon, 07 Dec 2020 12:30:51 GMTnagios-argo-mon-test.cro-ngi.hr
drwxrwxr-x1510279Mon, 07 Dec 2020 09:52:36 GMTnagios-argo-mon.egi.cro-ngi.hr
drwxrwxr-x16102225Mon, 07 Dec 2020 12:43:26 GMTnagios-argo-mon2.egi.eu
-rw-rw-r--15102121Mon, 02 Aug 2021 02:51:24 GMTtest_webdav_access_95